POMEMBNO JE VEDETI

 • Ob prihodu v pristanišče se mora poveljnik ladje prijaviti na recepciji in predložiti dokumente o plovilu, kot tudi odjaviti svoj odhod iz pristanišča.

 • Ob vplovbi in/ali izplovbi v pristanišče plovilo ne sme pluti s hitrostjo večjo od 3 vozlov.

 • Privezovanje v pristanišču mora biti na varen način, z pravilnimi vrvmi ustreznih dimenzij. Če plovilo ni ustrezno privezano, to bo naredil delavec Luke Bunarina.

 • O plovnem objektu, ki je privezan v pristanišču je dolžan skrbeti brodar oziro malastnik plovila in je odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo plovilo povzroči na drugih plovilih, obali, opremi ali napravah.

 • Ladijska piščalka in zastava se lahko v pristanišču uporabljajo le s predhodno odobritvijo Pristaniške kapitanije razen v nujnih primerih ali nevarnosti ali med manevriranjem..

 • Ko je plovilo v pristanišču, na njemu mora biti toliko članov posadke, kolikor je potrebno za varno upravljanje v primeru nevarnosti.

 • S prihodom v pristanišče se šteje, da je lastnik / poveljnik ladje sprejel Pravilnik o redu odredbi v pristanišču Bunarina.

 • Vse pritožbe se vnesejo v knjigo pritožb na recepciji.

PREPOVEDANO JE

 • Sidranje! Izjemno delavec Luke Bunarina lahko odobriti sidranje če obstaja upravičen razlog za to.

 • Ravnanje znevarnimi snovmi!

 • Uporaba ladijskega stranišča, ki ima neposreden izpust v morje!

 • Prižiganje ognja!

 • Odlaganje smeti in odpadkov zunaj zabojnika!

 • Pustiti psa prostega brez vrvice!

 • Obešanje perila na pomolih in ostalih prostorih pristanišča!

 • Postavljanje nadpisov, reklam in ostalih sporočil!

 • Motenje miru drugih gostov!

 • Izlitje v morje odpadnih olj, nafte, ostankov mastnih derivatov in detergentov!

 • Onemogočiti pristop napravam za privez!

 • Premikati, spreminjati in odstranjevati priveze, sidra in naprave drugih plovil razen če je to potrebno za preprečitev očitne škode!

 • Prižig ognja na obali!

 • Kopanje, potapljanje, glisiranje, jadranje na deski, vlekali učenje smučanja na vodi!

 • Loviti ribe in druge morske organizme!

 • Druga dejanja, ki lahko ogrozijo človeška življenja, povzročijo požar, onesnažijo morje ali naredijo škodo drugim ladjam in čolnom ter obali, pristaniškim napravam in opremi!

Navtični del pristanišča se nahaja na severovzhodni strani – pomoli 11, 10, 9, 8, 7 in obala D. Na sliki sonavtični privezi označeni z rdečo bravo, komunalni privezi z modro barvo in z rumeno operativna obala. Začasni navtični del pristanišča je obala B pred upravno stavbo Recepcije.

S Pravilnikom o redu so urejeni pogoji in način vzdrževanja reda v pristanišču.Globine na privezih so od 1-10m. Možni so tudi privezi za jahte do 15m. Žerjav -10t.


KORISTNI KONTAKTI

SOS: 112

Reševalna služba na morju: 195 (VHF16) ili 112

Policija: 112 ili 192

Gasilci: 112 ili 193

Nujna medicinska pomoč: 112 ili 194

Pomoč na cesti: 112 ili 1987

Informacije: 11880

Mednarodne informacije: 11981

Pristaniška uprava Pulj: +385(0)52 383 160

Pristaniška kapitanija Pulj:  +385 (0)52 535 870

Poliklinika baromedicine OXY: +385 (0)52 217 877

Veterinarska postaja: +385(0)52 541 590 /+385(0)98 9811 666

Meteorološka služba: +385 (0)52 372 520

Avtobusna postaja Pulj: +385 (0)52 502 997

Letališče Pulj: +385 (0)52 530 150