NAUTIČKI DIO LUKE

VAŽNO JE ZNATI

 • Pri dolasku u luku zapovjednik broda dužan je  prijaviti se na recepciju i predočiti dokumente o plovilu, kao i odjaviti svoj odlazak iz luke.
 • Prilikom uplovljavanja i/ili isplovljavanja u luku plovilo ne smije ploviti brzinom većom od 3 čvora.
 • Vezivanje u luci mora biti na siguran način, ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija. Ukoliko plovilo nije primjereno vezano to će učiniti djelatnik Luke Bunarina.
 • O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se brodar, odnosno vlasnik plovnog objekta te odgovara za svaku štetu koju plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.
 • Brodska zviždaljka i zastavni nakit smiju u luci koristiti samo uz prethodno odobrenje Lučke kapetanije osim u slučaju nužde i opasnosti ili prilikom manevriranja.
 • Kad se plovilo nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti onoliko članova posade koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može njime sigurno upravljati.
 • Dolaskom u luku vlasnik/zapovjednik broda smatra se da je prihvatio Pravilnik o redu u luci Bunarina.
 • Sve pritužbe upisuju se u knjigu žalbi na recepciji.
 
 
 

ZABRANJENO JE

 • Sidrenje! Iznimno djelatnik Luke Bunarina može odobriti sidrenje ako za to postoji opravdani razlog.
 • Rukovanje opasnim tvarima!
 • Uporaba brodskog WC-a, koji ima direktan ispust u more!
 • Paljenje vatre!
 • Bacanje smeća i otpadaka izvan kontejnera!
 • Puštanje psa slobodno bez uzice!
 • Vješanje rublja po gatovima i dr. prostorima luke!
 • Postavljanje natpisa, reklama i drugih poruka!
 • Narušavanje mira ostalih gostiju!
 • Izlijevati u more otpadno ulje, naftu, ostatke masnih derivata i deterđente!
 • Onemogućiti pristup napravama za privez!
 • Premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugih plovnih objekata, osim ako je to nužno kako bi se sprječila očita šteta!
 • Ložiti vatru na obali!
 • Kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi!
 • Loviti ribu i druge morske organizme!
 • Obavljati druge radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more ili nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima!
 

Nautički dio luke nalazi se na sjeveroistočnoj strani – molovi 11, 10, 9, 8, 7 i obali D. Crvenom bojom na slici označeni su nautički vezovi, plavom komunalni vezovi i žutom operativna obala. Privremeni nautički dio luke je obala B ispred upravne zgrade Recepcije.

Pravilnikom o redu uređuju se uvjeti i način održavanja reda u luci.  Dubine na vezovima su od 1-10m. Vezovi su mogući za jahte do 15m. Dizalica -10t.

KORISNI KONTAKTI

SOS: 112

Služba spašavanja na moru: 195 (VHF16) ili 112

Policija: 112 ili 192

Vatrogasci: 112 ili 193

Hitna pomoć: 112 ili 194

Pomoć na cesti: 112 ili 1987

Informacije: +385 11880

Međunarodne informacije: +385 11981

Lučka uprava Pula: +385(0)52 383 160

Lučka kapetanija Pula:  +385 (0)52 535 870

Poliklinika baromedicine OXY: +385 (0)52 217 877

Meteorološka služba: +385 (0)52 372 520

Autobusni kolodvor Pula: +385 (0)52 502 997

Zračna luka Pula: +385 (0)52 530 150