SADRŽAJI I USLUGE


U LUCI BUNARINA

 

 

 


U OKOLICI


NAUTIČKI dIO LUKE

Nautički dio luke obuhvaća obalu D, molove 7, 8, 9, 10, 11 i 1T, a privremeno i obalu B koja je namjenjena manjim nautičkim plovilima u periodu od 01.05.-31.10.

Na slici označeno crvenom bojom.

Na raspolaganju je 290 nautičkih vezova.

KOMUNALNI DIO LUKE

Red prvenstva na dobivanje stalnog veza uređen je odredbom čl. 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja (NN br.94/07), a Pravilnikom o redu razrađen je ustroj vezova.

Na slici označeno plavom bojom.

Komunalnih vezova je ukupno 300.

OPERATIVNA OBALA

Brodovi i brodice bez obzira na djelatnost koju obavljaju prilikom uplovljavanja u luku moraju zatražiti dopuštenje za uplovljavanje od Lučke uprave Pula – Bunarina. Iznimka su sportski, ribarski brodovi i brodice, plovila koja obavljaju prijevoz putnika i taksi djelatnost te plovila koja imaju potpisan Ugovor o vezu u luci.

Pravilnikom o redu definirani su kriteriji korištenja operativnog djela luke.

Na slici označeno žutom bojom.